Generalforsamling på Sydgården den 8. marts 2017 kl. 19:30

Rødovre, den 19. februar 2017

Generalforsamling
(tidligere indkaldt den 29. januar 2017)

Onsdag d. 08. Marts 2017 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i klublokalet. Sydgården Bygaden 109 2605 Brøndby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – se vedlagte forslag
 5. Fastsættelse af kontingent,
 6. Valg til bestyrelsen: Søren Dankelev (ønsker genvalg som Kasser)
 7. Valg af øvrig bestyrelse: Kim Jensen, Bjarne Søberg (ønsker genvalg).
 8. Valg af suppleant 1: Carsten Hougaard-Jensen (ønsker genvalg)
 9. Valg af suppleant 2: (ekstra suppleant skal vælges)
 10. Valg af revisor John Christensen (Modtager genvalg.)
 11. EventueltFør generalforsamlingen vil det være muligt at deltage i fællesspisning (håndmader og drikke) inden generalforsamlingen går i gang. Spisningen er fra kl 18:30. Tilmelding skal ske til John B. Jensen på mail JohnB.Jensen@outlook.dk (mærket spisning) og antal senest onsdag den 01-03-2017.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Brøndby Cykel Motion.

Forslag stillet af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår at man nedsætter et udvalg som ser på vores tøjudskiftning, dette udvalg har til opgave at sammensætte vores farvevalg samt sponser aftaler. (Vi foreslår at Troels og Sonny indtræder i dette udvalg i samarbejde med bestyrelsen.)

Bestyrelsen foreslår tøjvalget fastsættes med en løbetid på mindst 4 år. Tøjskifte kan først ske ved udgangen af 2017.

Indkommende forslag.

Den 31.01.2017

Ændringforslag til Brøndby Cykel Motions Generalforsamling 2017 indsendt af Troels Weng Hansen og Sonny Mørk Petersen.

Begrundelse for ændringsforslagene.

Vi har i en årrække kørt i det samme tøj og synes tiden er kommet til et skifte i farvevalg og mønsteret på trøjen. Idet Bella skilte ikke længere er hovedsponsor er det jo ingen grund til at holde fast i rød, hvid, blå farverne.

Ændringsforslag 1.

Vi ønsker, at klubben skifter tøjet til noget mere tidsvarende. Gerne sort med få stafferinger, samtidig foreslås, at det danske flag fjernes fra ærmerne og evt. flyttes til venstre lomme, så det kan ses når der køres løb.

Ændringsforslag 2.

Klubben støtter skiftet af klubtøj økonomisk, eks. ved at medlemmer kan købe det nye tøj med samme støtte som nye medlemmer. Dette for at sikre vi hurtigt får skiftet til det nye tøj og et ensartet udtryk på landevejen igen.

Ændringforslag 3

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der kan designe forslag til nyt cykeltøj, meget gerne i samarbejde med tøjmand Philip. Når nye forslag er udarbejdet kunne klubben tage en afstemning omkring skiftet og evt. økonomisk kompensation for indkøb. Jeg vil gerne melde mig til at deltage i dette arbejde, skulle det blive vedtaget.

Med Venlig hilsen

Troels og Sonny

MTB træningen den 5. februar

MTB træningen er desværre aflyst pga sygdom hos træner. I kender mange gode ruter så jeg forventer ikke at I kommer til at kede jer af den grund.
 

PS. Der er et godt MTB løb den 19/2: ”Rundt om Næstved”. Dette er en klassikker i MTB løb, med henholdsvis 43 og 61 km som ruter. Der er super strækninger med masser af udfordringer for såvel ””teknikeren som tonseren””.

Giv mig et hint dersom vi skal følges..

 

Mvh 

Michael Nielsen

Hvis der er nogle som gerne vil køre mtb – så giv lyd over HOLDSPORT…….

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære klubmedlemmer.

Brøndby Cykel Motion’s generalforsamling afholdes

onsdag d. 08. marts  kl. 19:30 på Sydgården.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles til formanden John Brian Jensen på:  JohnB.Jensen@outlook.dk senest søndag d. 05 Febuar kl. 18.

Det gode forslag

 • Forslaget skal indeholde forslagsstillers navn
 • Datoen bør fremgå af forslaget. Det sikrer, at forslaget er stillet i rette tid.
 • Det er forslagsstillers opgave at formulere en skriftlig begrundelse for forslaget eventuelt med bilag, så emnet er tilstrækkeligt belyst inden vedtagelse. Forslaget skal formuleres, så klubbens medlemmer kan stemme enten ”ja” eller ”nej” til forslaget.

Regnskab er tidligere udsendt pr. mail.

Dagsorden med indkomne forslag udsendes på mail inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive mulighed for at nyde et stykke smørrebrød. Tilmelding til dette vil blive udsendt sammen med dagsordenen.

 

John B Jensen