Generalforsamling på Sydgården den 8. marts 2017 kl. 19:30

Rødovre, den 19. februar 2017

Generalforsamling
(tidligere indkaldt den 29. januar 2017)

Onsdag d. 08. Marts 2017 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i klublokalet. Sydgården Bygaden 109 2605 Brøndby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – se vedlagte forslag
 5. Fastsættelse af kontingent,
 6. Valg til bestyrelsen: Søren Dankelev (ønsker genvalg som Kasser)
 7. Valg af øvrig bestyrelse: Kim Jensen, Bjarne Søberg (ønsker genvalg).
 8. Valg af suppleant 1: Carsten Hougaard-Jensen (ønsker genvalg)
 9. Valg af suppleant 2: (ekstra suppleant skal vælges)
 10. Valg af revisor John Christensen (Modtager genvalg.)
 11. EventueltFør generalforsamlingen vil det være muligt at deltage i fællesspisning (håndmader og drikke) inden generalforsamlingen går i gang. Spisningen er fra kl 18:30. Tilmelding skal ske til John B. Jensen på mail JohnB.Jensen@outlook.dk (mærket spisning) og antal senest onsdag den 01-03-2017.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Brøndby Cykel Motion.

Forslag stillet af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår at man nedsætter et udvalg som ser på vores tøjudskiftning, dette udvalg har til opgave at sammensætte vores farvevalg samt sponser aftaler. (Vi foreslår at Troels og Sonny indtræder i dette udvalg i samarbejde med bestyrelsen.)

Bestyrelsen foreslår tøjvalget fastsættes med en løbetid på mindst 4 år. Tøjskifte kan først ske ved udgangen af 2017.

Indkommende forslag.

Den 31.01.2017

Ændringforslag til Brøndby Cykel Motions Generalforsamling 2017 indsendt af Troels Weng Hansen og Sonny Mørk Petersen.

Begrundelse for ændringsforslagene.

Vi har i en årrække kørt i det samme tøj og synes tiden er kommet til et skifte i farvevalg og mønsteret på trøjen. Idet Bella skilte ikke længere er hovedsponsor er det jo ingen grund til at holde fast i rød, hvid, blå farverne.

Ændringsforslag 1.

Vi ønsker, at klubben skifter tøjet til noget mere tidsvarende. Gerne sort med få stafferinger, samtidig foreslås, at det danske flag fjernes fra ærmerne og evt. flyttes til venstre lomme, så det kan ses når der køres løb.

Ændringsforslag 2.

Klubben støtter skiftet af klubtøj økonomisk, eks. ved at medlemmer kan købe det nye tøj med samme støtte som nye medlemmer. Dette for at sikre vi hurtigt får skiftet til det nye tøj og et ensartet udtryk på landevejen igen.

Ændringforslag 3

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der kan designe forslag til nyt cykeltøj, meget gerne i samarbejde med tøjmand Philip. Når nye forslag er udarbejdet kunne klubben tage en afstemning omkring skiftet og evt. økonomisk kompensation for indkøb. Jeg vil gerne melde mig til at deltage i dette arbejde, skulle det blive vedtaget.

Med Venlig hilsen

Troels og Sonny