Indkaldelse til Generalforsamling

Kære klubmedlemmer.

Brøndby Cykel Motion’s generalforsamling afholdes

onsdag d. 08. marts  kl. 19:30 på Sydgården.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles til formanden John Brian Jensen på:  JohnB.Jensen@outlook.dk senest søndag d. 05 Febuar kl. 18.

Det gode forslag

  • Forslaget skal indeholde forslagsstillers navn
  • Datoen bør fremgå af forslaget. Det sikrer, at forslaget er stillet i rette tid.
  • Det er forslagsstillers opgave at formulere en skriftlig begrundelse for forslaget eventuelt med bilag, så emnet er tilstrækkeligt belyst inden vedtagelse. Forslaget skal formuleres, så klubbens medlemmer kan stemme enten ”ja” eller ”nej” til forslaget.

Regnskab er tidligere udsendt pr. mail.

Dagsorden med indkomne forslag udsendes på mail inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive mulighed for at nyde et stykke smørrebrød. Tilmelding til dette vil blive udsendt sammen med dagsordenen.

 

John B Jensen