Roskilde Holdmatch

Jeg har udsendt mail til alle deltagerne men ikke alle har modtaget den. Derfor denne meddelelse:

Ved indcheckningen på søndag bedes I oplyse holdets startnummer, hvorefter I vil få udleveret holdets kuvert indeholdende tidstagningschips (mærkater) til påklæbning på hjelmens højre side, rygnumre samt sikkerhedsnåle. Der vil desuden blive udleveret energibar og/eller banan.
>
> Der vil være adgang til toiletter (i skolens kælder samt opsatte mobiltoiletter). Dog har vi desværre ikke kunnet få adgang til bad- og omklædningsfaciliteter.
>
> Hvis nogle af deltagerne har været ude på vores rute for nylig, vil de måske have konstateret, at Ringsted Kommune på visse strækninger har udlagt ny belægning i form af knuste skærver. Vi kan berolige med, at vi har forsikringer fra såvel kommunen som deres vejentreprenør om, at ruten på søndag vil være fejet og i fin stand til cykelløb.

Starttider:

BCM2 kl. 08:40,   BCM1 kl. 08:42,   BCM3 kl. 08:50

OB1 kl. 09:27,   OB2 kl. 09:28

Mit forslag til fælles transport er BCM1, 2 og 3 kl. 07:00 fra Glostruphallen og OB kl. 07:30 fra Glostruphallen.