Særligt om Seniortræning

I vinteren 2013 vil der være et særligt program for seniorholdet. Seniorerne kører, foruden søndagstræningen, tirsdag og torsdag hele året – alle er selvfølgelig velkomne til at køre med hvis de har lyst.

Seniortræningen vil i vinteren 2013 afvige fra træningsgruppe 1 og 2 og foregå efter følgende plan:

Uge 1 – 13 distance træning, afstand til og fra Glostruphallen ( i parentes fra Risby)

  • Uge 1, 2 og 3 tirsdag og torsdag 50 km (35 km) søndag fællestræning op til 80 km alt efter vejret.
  • Uge 4, 5 og 6 tirsdag og torsdag 55 km (40 km) søndag fællestræning op til 85 km alt efter vejret
  • Uge 7, 8 og 9 tirsdag og torsdag 60 km (45 km) søndag fællestræning op til 90 km alt efter vejret
  • Uge 10, 11 tirsdag og torsdag 65 km (55 km) søndag fællestræning op til 95 km alt eftervejret
  • Uge 12 og 13 tirsdag og torsdag 75 km (60 km) søndag fællestræning op til 110 alt efter vejret

Detaljer om følgende træninger offentliggøres i kalenderen senere.

  • Uge 14: Igangsætning af fællestræning sammen med træningsgruppe 1 og 2. Her køres på de korte ruter. Adabakken ca. 7,9 km, Fløng 10 km, Kirkerup 4 km, Ågerup-St.Valby 7 km, Hove-Østrup-Hove 7 km.

Rundstrækninger køres igennem i hold, inddelt efter styrke 1-2 eller 3 gange. Korte intervaller er spurt, jagtstart/katten efter musen, 1000m o.s.v. Jævnt tempo om søndagen omfatter teknik og kørsel i gruppe.

Generelt for vores træning gælder at vi starter samlet og kommer samlet hjem, med mindre andet er aftalt.