Se nye regler for afvikling af klubmesterskabet

Der har i 2014 været vigende deltagerantal til vore fællestræninger.  Det har fået os til at se på regler for afvikling af klubmesterskabet. Af hensyn til det sociale aspekt har vi bibeholdt vore møde point men øget pointtildelingen i vores 4 konkurrencer, samt vedtaget at der skal mødes min. 15 gange samt deltages i 2 konkurrencer i løbet af sæsonen. D.v.s. man kan ikke blive klubmester ved bare at deltage i konkurrencerne og man kan heller ikke blive klubmester ved bare at deltage i træningen. Se nærmere under aktiviteter/klubmesterskabet.