Socialt løb – Tour de Vest

Vi arbejder på årets sociale tur, som vi har beslutter på forårsmødet. Det bliver i forbindelse med Tour de Vest. Vi kører 70 km i fællesskab og prøver at få planlagt en lille komsammen i klubhuset forlængelse af løbet. Vi har bestyrelsesmøde onsdag den 12. august og du vil høre nærmere lige umiddelbart efter. Det er nødvendigt med en tilmelding og deadline er tirsdag den 11. august  enten under kommentarer eller en mail til kaj, så vi har noget at planlægge ud fra. Til dem der deltager i det sociale løb betaler klubber startpengene og sørger for tilmelding, medens udgiften til vores komsammen bagefter hører i nærmere om senere. men det bliver som tidligere holdt nede på et acceptabelt niveau.

Kaj Flindt

Følgende har tilmeldt sig den sociale tur på 70 km i Tour de Vest. Der køres moderat tempo med ophold ved depoter.
Hvis man ønsker at gennemføre i rekordtempo er det for egen regning.
Mogens Eliasen, Michael Benjowitz, Brian Jørgensen, John Brian Jensen, Niels Christensen, Kaj Flindt, Johnni Damm + I kan nå det endnu deadline er forlænget til den 30. august. Der kommer forhåbentlig rigtig mange!!!!!!!!!