Træning

Vi mødes ved Glostruphallen og deler ind i grupper afhængigt af deltagerantallet og dagens rute. Vores kaptajner tilrettelægger træningen. De har programmet klart når vi møder således der ikke skal bruges tid på at diskutere hvad der skal køres den pågældende dag.

Sommersæson, april-september

Tirsdag 17.00-19.30

Torsdag 17.00-19.30

Søndag 08.00-13.00

Vintersæson, oktober-marts

Søndag 09.00-12.00

Seniortræning tirsdag og torsdag 0900 – 11.00

Tillige er der ‘uofficielle’ hverdagstræninger i form af aftentræning.

Hold øje med træningen i kalenderen – Alle der møder op til denne træning tilmelder sig hos Kaj der så laver en SMS kæde i tilfælde af afbud. Det er jo seniortræning , men hvis andre evt. har en fridag er i selvfølgelig velkommen, men hør lige hos Kaj telefon 4217 4858 om der køres. 

Træningshold

Søndagstræningerne er længere ture på 100-150 km som bliver kørt i store grupper, i jævnt og moderat tempo.

Til hverdagstræningen vil vi dele op i mindre hold af 4-8 personer, hvor fremmødet og den enkeltes dagsform vil være bestemmende for hvilket hold den enkelte ryttere skal placeres i. Udgangspunktet er de træningsgrupper som er oprettet ud fra fordelingenniveauet til Bella Skilte Cup.

PigetræningPigetræning

Vi vil også gerne have nogle piger med på vore træninger.

Læs mere om det på siden “Pigetræning

Træningsformer

For medlemmer af Brøndby Cykel Motion, køres der en struktureret trafiksikker træning. For at tilgodese alle deler vi op efter styrke og ønsker i 3 hold. Hvis ønsket er en cykeltur uden struktur oprettes der et hold 4.

Herunder en kort beskrivelse af vore træninger som er gældende for alle medlemmer:

Gruppe 1: Supermotionister kører disciplineret og målrettet træning. Tirsdag og torsdag udpræget interval og dermed lavere gennemsnitshastighed. Søndag køres tempokørsel eventuelt med en enkelt interval. Der er opsamlinger undervejs. 

Gruppe 2: Mellemmotionister kører færre intervaller men med jævnt højt tempo hvor der selvfølgelig samles op hvis der sker frafald. Det gælder både tirsdag, torsdag og søndag.

Gruppe 3: Motionister der har samme kørsel som i gruppe 2 blot med lavere hastighed og også her gælder det at der samles op ved frafald specielt når der køres interval.

Gruppe 4: Tur-cykling her kan der f.eks. findes helt nye ruter for f.eks. at udforske nye områder. Der kan holdes pauser ved en bager/ishus. 

Fælles for alle hold, der efterlades ingen på landevejen uden at der er lavet en aftale. Læg venligst mærke til det hvis du f.eks. ”siger jeg kører lige lidt i forvejenDet kunne jo være at ruten ændres! Alle får anført en vejledende gruppe som er anført på pointskemaet. Hvis der sker en udvikling kan det ændres og hvis man f.eks. ønsker at starte i en anden gruppe skal det ske med kaptajnes godkendelse og man skal selvfølgelig falde ind i den ”nye” gruppes træning. 

 

Under træningen benyttes alle principper for træning. Opvarmning, VO2max, At, Aerob, Anaerob og ikke at forglemme restitution. Se vedlagte princippet udarbejdet af DCU’s tærner Jannek Tatzlaf

Grupperne deles op i passende størrelser, således at alle får gavn af træningen.

Som kaptajn har vi brug for nogle løjtnanter og her kommer du ind i billedet, til at bakke op om tiltagene og kunne gennemfører træning i kaptajnens fravær eller i de mindre grupper, som vi kommer til at dele op i. Hvis du gerne vil deltage i denne meget vigtige rolle, så sig det til din kaptajn.

Herefter en specifik tilrettelæggelse af vores træning i de enkelte grupper.

Gruppe 1

Vil der blive lagt op til meget struktureret træning, på forskellige ruter og vi vil i højere grad end tidligere træne intervaller i tidsslot, frem hvor vi er på ruten. Vi vil forsøge at køre 1 håndfuld forskellige ruter, som tilgodeser de forskellige træningsformer.

•Vi spolede/rullede de første 20 min, lidt mere tempo i 10 min.

•Intervaller 5×3 min. med 90-95% belastning, (vi kørte rulleskift), med 3 min. pause i mellem hver. VO2 maks. træning

•Herefter “spolede” vi i 12-15 min.

•Herefter 2 Intervaller af 10 min i zone 80-85% med 5 min. pause i mellem, igen rulleskift. AT træning.

Kaptajn på hold 1 er Morten Bro Kristoffersen.

Gruppe 2

Her køres 75% struktureret og 25% afslappet.

Under de 75% struktureret 20 min opvarmning og  VO2max og AT træning efterfulgt af restitution. De 25% er for at fylde km på så man kan blive vandt til en distance.

Kaptajn på hold 2 er Jørgen Halberg John B. Jensen og Torben Berg.

Gruppe 3

Strukturen på 3. træningshold er følgende:

Hold 3 består af medlemmer i alle kategorier garvede samt nye medlemmer i både piger og drenge. Vore krav er at de har en racercykel og at de kan tilbagelægge 50 km på 2 timer.
Strukturen på hold 3 er Tirsdag og Torsdag:

20 min opvarmning med stigende tempo derefter 30% struktur, 30% transport, 40% cykeltur – herunder teknisk træning. 60-70 km fra/til Glostruphallen.

Søndag: 20 min opvarmning med stigende tempo derefter 10% struktur, 20% transport/restitution, 70% cykeltur som her trænes teknisk træning. 90-120 km fra/til Glostruphallen.

Mål: Som udgangspunkt skal der satses på en jævn opadgående formkurve der slutter med at vores test har 25-35% fremgang. Enkelte kan have behov for at toppe på en bestemt tid alt efter hvilke løb der skal køres. Men som klub satser vi på Roskilde holdmatch i 24. august.

Gruppe 4 

Er udelukkende turcykling, der køres i afslappet tempo hvor naturen nydes, er lyst til et hold undervejs ved en iskiosk eller bager så gør man også dette

Kaptajnerne på hold 4: Klaus Mørck, Søren Dankelev, John Christensen og Kaj Flindt